Розділ: Про заклад

0

Розмір плати за навчання здобувачів освіти

  Посилання  на нормативно-правові акти: Ст.53 Конституції України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Ст.3,4 «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text  Ст.2,3,28 ЗУ «Про дошкільну освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text Ст.6 ЗУ « Про повну загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text